Key Win 10 RTM Education Retail (OEM, MAK)

 Key: YMTBY-VQNWV-W8M4V-7JF9V-CYT4V

Description: Win 10 RTM EducationN Retail

Sub Type: [TH]res-v3285

Error Code: 0xC004C008

Time: 12:08:58 16/05/2022 (GMT+7)

Key: 6R9HY-MNPM8-Q6CDC-GTCTV-GCQFV

Description: Win 10 RTM EducationN Retail

Sub Type: [TH]res-v3285

Error Code: 0xC004C008

Time: 13:33:37 17/05/2022 (GMT+7)

Key: FBHBG-N6KQ7-K78QX-Q7H3D-B98WH

Description: Win 10 RTM EducationN Retail

Sub type: [TH]res-v3285

Error code: Online key

Time: 5/18/2022 1:04:46 AM (GMT+7)

Key: XTFT9-GXNQM-FP7YG-PF2VX-XKXRM

Description: Win 10 RTM Education Retail

Sub type: [TH]X19-98885

Error code: Online key

Time: 5/18/2022 1:04:18 AM (GMT+7)

Key: 3KDN3-MFBGB-3XJ6T-8MDXW-TQ7Y7

Description: Win 10 RTM EducationN Retail

Sub Type: [TH]res-v3285

Error Code: Online Key

Time: 06:38:26 18/05/2022 (GMT+7)

Key: CTNTD-BKYB7-PYB7P-4YTRD-PYT4V

Description: Win 10 RTM EducationN Retail

Sub Type: [TH]res-v3285

Error Code: 0xC004C008

Time: 13:48:11 18/05/2022 (GMT+7)

Key: HQN98-VH4XV-KC2Q4-3Y8PT-MKMM7

Description: Win 10 RTM EducationN Retail

Sub type: [TH]res-v3285

Error code: Online key

Time: 5/18/2022 9:32:11 PM (GMT+7)

Key: ND9P4-PM6RX-BDT7P-MVP76-XQBMY

Description: Win 10 RTM Education Retail

Sub type: [TH]X19-98885

Error code: Online key

Time: 5/18/2022 9:32:11 PM (GMT+7)

Key: PMNDX-WY2WM-673VX-2Y4K2-FX8WH

Description: Win 10 RTM EducationN Retail

Sub type: [TH]res-v3285

Error code: Online key

Time: 5/19/2022 3:55:52 AM (GMT+7)

Key: P7733-NJ3WC-R968Q-FXXRB-KD7YY

Description: Win 10 RTM Education Retail

Sub type: [TH]res-v3280

Error code: Online key

Time: 5/19/2022 3:55:51 AM (GMT+7)

Key: 8FY99-N2TH4-9P6VW-HC27H-R9CJH

Description: Win 10 RTM EducationN Retail

Sub Type: [TH]res-v3285

Error Code: 0xC004C008

Time: 14:02:35 19/05/2022 (GMT+7)

Bài viết thuộc www.vozshare.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *